READC Turda a sesizat abuzurile împotriva proprietarilor de câini și a dat în judecată ANSVSA și Colegiul Medicilor Veterinari

Comunicat de presă: Bani şi funcţii înaintea sănătăţii publice

 

Miercuri, 9 decembrie, ora 9.30, la Curtea de Apel Cluj, va avea loc procesul privind anularea Ordinului 1/07.01.2014 al preşedintelui A.N.S.V.S.A.

Sunt chemaţi în instanţa A.N.S.V.S.A. (Agenţia Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor), în calitate de pârât şi C.M.V. (Colegiul Medicilor Veterinari), în calitate de pârât, de către Asociaţia R.E.A.D.C. Turda, ca reclamant.

Asociaţia R.E.A.D.C. invită la proces toţi cetăţenii interesaţi şi responsabili, care doresc să ne susţină. Intenţia asociaţiei noastre este de a sesiza abuzurile asupra proprietarilor de câini, care constau în condiţionarea vaccinului antirabic gratuit de microciparea şi înregistrarea în noul Registru Electronic al Câinilor cu Stăpân, al Colegiului Medicilor Veterinari, acţiuni cu plată în sistem privat, în beneficiul unui grup de interese.

Rezultatul este un atac premeditat asupra sănătăţii publice şi a animalelor.

O parte din Serviciul Controlul Bolilor, al A.N.S.V.S.A. ce deţine Evidenţa Vaccinnării Antirabice – Serviciul Monitorizare şi Notificare Boli, în mod obligatoriu şi gratuit a fost parţial privatizat, în interesul unei organizaţii a C.M.V. (Colegiul Medicilor Veterinari), care  gestionează R.E.C.S. (Registrul Câinilor cu Stăpân), fără o licitaţie publică, cu dreptul de a încasa bani de la proprietarii de animale la procedura de înregistrare, motivând ca acţiune obligativitatea  vaccinul antirabic. Dar vaccinul antirabic este oferit gratuit tuturor proprietarilor de câini.

Rezultatul acestei acţiuni cu plată şi condiţionarea vaccinului gratuit este vaccinarea numai a cca 20% din numărul câinilor declaraţi la şedinţa comună A.N.S.V.S.A. – C.M.V. şi F.E.S. (Friedrich Ebert Stiftung). „5.2 milioane de câini cu stăpân, adică 82% din câinii din România, se află în mediul rural, acolo unde oamenii nu au posibilități financiare pentru sterilizarea animalelor deținute”.

Am sesizat în decembrie 2014, pe domnul prim-ministru V. V. Ponta, precum şi la A.N.S.V.S.A. şi UE, acest abuz, dar nu s-a luat nici o măsură de repunere în drepturi a evidenţelor gratuite şi obligatorii ale  A.N.S.V.S.A.

Protecţia animalelor fără protecţia proprietarilor de animale împotriva abuzurilor legislative impuse de grupurile de semi-bugetari şi semi-privaţi este o utopie.

Modul preventiv şi transparent pe care dorim să-l impunem la nivel naţional este protecţia animalelor şi a proprietarilor prin implicare, informare şi educare.

Aşteptăm sprijinul tuturor celor care doresc să se implice.

 

Cu stimă,

Julia Iozsa

Manager R.E.A.D.C

 

               Press release: Money and functions before public health

 

Wednesday, December 9, 9:30 am, at the Court of Appeal Cluj, will take place a trial  concerning the cancelling of Order 1/07.01.2014 of the President of  The National Sanitary Veterinary and Food Safety Authority.

The National Sanitary Veterinary and Food Safety Authority, as defendant, and College of Veterinaries, as defendant, are sued by R.E.A.D.C. Turda Association, as complainer.

R.E.A.D.C. Association invites to the trial all interested and responsible citizens who want to support us. The intention of our association is to seize the abuses against the dog owners, which consist in conditioning of the free rabies vaccine by microchipping and registration in the new Electronic Registry of Dogs with Owners, of the College of Veterinarians, actions with payment in the private system, for the benefit of a group of interests.

The result is a premeditated attack on public and animal health.

A part of Disease Control Service, of the National Sanitary Veterinary and Food Safety Authority, which keeps records of Evidence of Rabies Vaccination – Monitoring and Notification of Disease Service, was mandatory and free partially privatized, to the interests of an organization of College of Veterinaries, which manages the The Electronic Register of Dogs with Owners, without a public tender, with the right to receive money from pet owners at the registration procedure, arguing as action the mandatory rabies vaccine. But rabies vaccine is free offered to all owners.

The other dogs remained in the Monitoring Register of  National Sanitary Veterinary and Food Safety Authority.

The result of this action with payment and the conditioning of the free vaccine is the vaccination of only about 20% from dogs declared at the joint session of National Sanitary Veterinary and Food Safety Authority – College of Veterinaries and F.E.S. (Friedrich Ebert Stiftung): „the 5.2 million stray dogs, that are 82% of dogs in Romania are in rural areas, where people do not have financial means to sterilize the animals owned.”

We noticed in December 2014 Mr. Prime-Minister V.V. Ponta, the National Sanitary Veterinary and Food Safety Authority and EU, about this abuse, but they did not take any action to reinstate the free and compulsory situations of the National Sanitary Veterinary and Food Safety Authority.

Protection of animals without animal owners protection against the abusive laws imposed by groups of semi-budgetaries and semi-privates is an utopia.

The preventive and transparent manner that we want to impose at national level is the protection of animals and owners by implication, information and education.

We are waiting for the support all those who want to get involved.

 

Yours Sincerely,

Iulia Iozsa

R.E.A.D.C. Manager

Reclame
  1. Lasă un comentariu

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: